Đề xuất nhiều biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

Đề xuất nhiều biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

Sửa đổi, bổ sung quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Sửa đổi, bổ sung quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ có quyền xóa nợ thuế dưới 10 tỷ đồng?

Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ có quyền xóa nợ thuế dưới 10 tỷ đồng?

Sửa Luật Quản lý thuế: Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế

Sửa Luật Quản lý thuế: Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế

Luật Quản lý thuế phải giảm tối đa khó khăn cho doanh nghiệp

Luật Quản lý thuế phải giảm tối đa khó khăn cho doanh nghiệp

Thêm 13 tỉnh được sử dụng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử eTax

Thêm 13 tỉnh được sử dụng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử eTax

Lùi thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đến 2/4/2018

Lùi thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đến 2/4/2018