Nhìn lại những cơ hội và thách thức đối với sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin thương hiệu Việt

Nhìn lại những cơ hội và thách thức đối với sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin thương hiệu Việt

Cần đẩy mạnh nguồn nhân lực CNTT phục vụ cho sản xuất, dịch vụ thương hiệu Việt

Cần đẩy mạnh nguồn nhân lực CNTT phục vụ cho sản xuất, dịch vụ thương hiệu Việt

Kết nối sản phẩm, dịch vụ và nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Kết nối sản phẩm, dịch vụ và nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Nhật Bản: Fujitsu xây dựng hạ tầng thử nghiệm thanh toán trên nền Blockchain cho 9 ngân hàng.

Nhật Bản: Fujitsu xây dựng hạ tầng thử nghiệm thanh toán trên nền Blockchain cho 9 ngân hàng.

VNPT và định hướng phát triển giải pháp cho ngành Y tế

VNPT và định hướng phát triển giải pháp cho ngành Y tế

Đảm bảo 100% cơ sở giáo dục có phần mềm quản lý trường học trực tuyến

Đảm bảo 100% cơ sở giáo dục có phần mềm quản lý trường học trực tuyến

Bộ TT&TT sẽ dựa trên nhu cầu của đất nước để đặt hàng cho các doanh nghiệp CNTT

Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các dự án công nghệ cao

'Doanh nghiệp phải bắt kịp công nghệ nếu không muốn lạc nhịp, thua lỗ'