Cà Mau: Cấp phép cho Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe khi chưa đủ chuẩn

Cà Mau: Cấp phép cho Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe khi chưa đủ chuẩn

Quy định mới về điều kiện kinh doanh đào tạo lái xe ô tô

Quy định mới về điều kiện kinh doanh đào tạo lái xe ô tô

Quy định mới về điều kiện kinh doanh đào tạo lái ô tô

Quy định mới về điều kiện kinh doanh đào tạo lái xe ô tô

Quy định mới về điều kiện kinh doanh đào tạo lái xe ô tô

Người lao động phải được tạo điều kiện để 'học tập suốt đời'

Người lao động phải được tạo điều kiện để 'học tập suốt đời'

Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở đáp ứng nhu cầu của người học

Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở đáp ứng nhu cầu của người học

Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt

Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt