Văn học Nga một thời và mãi mãi

Văn học Nga một thời và mãi mãi

Khai mạc tuần lễ sách Nga tại TP.Hồ Chí Minh

Khai mạc tuần lễ sách Nga tại TP.Hồ Chí Minh

Khai mạc 'Tuần lễ sách Nga tại TPHCM'

Khai mạc 'Tuần lễ sách Nga tại TPHCM'

Tọa đàm kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga

Tọa đàm kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga

Khai mạc tuần lễ sách Nga tại TP Hồ Chí Minh

Khai mạc tuần lễ sách Nga tại TP Hồ Chí Minh

Tuần lễ sách Nga tại TPHCM

Tuần lễ sách Nga tại TPHCM

Tuần lễ sách Nga chào đón 100 năm Cách mạng Tháng Mười

Tuần lễ sách Nga chào đón 100 năm Cách mạng Tháng Mười

Khai mạc Tuần lễ sách Nga tại TP Hồ Chí Minh

Khai mạc Tuần lễ sách Nga tại TP Hồ Chí Minh

Đường sách TPHCM nhộn nhịp sách Nga

Đường sách TPHCM nhộn nhịp sách Nga

Tuần lễ sách Nga tại TP Hồ Chí Minh

Tuần lễ sách Nga tại TP Hồ Chí Minh