Truy thăng quân hàm trước thời hạn cho hai phi công hy sinh

Truy thăng quân hàm trước thời hạn cho hai phi công hy sinh

Truy phong, truy thăng quân hàm với 2 phi công hy sinh

Truy phong, truy thăng quân hàm với 2 phi công hy sinh

Truy phong, truy thăng quân hàm 2 phi công hy sinh

Truy phong, truy thăng quân hàm 2 phi công hy sinh

Ngày mai tổ chức tang lễ 2 phi công hy sinh do máy bay rơi ở Khánh Hòa

Ngày mai tổ chức tang lễ 2 phi công hy sinh do máy bay rơi ở Khánh Hòa

Đưa thi thể 2 phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi ở Khánh Hòa về Bệnh viện Quân y 87

Đưa thi thể 2 phi công hy sinh trong vụ máy bay rơi ở Khánh Hòa về Bệnh viện Quân y 87

Tai nạn máy bay quân sự ở Khánh Hòa: Hoàn tất thu gom xác máy bay

Tai nạn máy bay quân sự ở Khánh Hòa: Hoàn tất thu gom xác máy bay

Người dân tham gia cứu nạn vụ máy bay quân sự bị rơi ở Khánh Hòa

Người dân tham gia cứu nạn vụ máy bay quân sự bị rơi ở Khánh Hòa

Rơi máy bay huấn luyện quân sự tại Khánh Hòa, hai phi công hy sinh

Rơi máy bay huấn luyện quân sự tại Khánh Hòa, hai phi công hy sinh

Rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa: Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường

Rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa: Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường

Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa, 2 chiến sĩ hy sinh

Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa, 2 chiến sĩ hy sinh

Lửa cháy ngùn ngụt tại hiện trường máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa

Lửa cháy ngùn ngụt tại hiện trường máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa

Danh tính 2 chiến sỹ hy sinh trong vụ rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa

Danh tính 2 chiến sỹ hy sinh trong vụ rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa

Rơi máy bay huấn luyện quân sự ở Khánh Hòa

Rơi máy bay huấn luyện quân sự ở Khánh Hòa

Ảnh hiện trường vụ máy bay quân sự Iak-52 rơi ở Khánh Hòa, 2 phi công hy sinh

Ảnh hiện trường vụ máy bay quân sự Iak-52 rơi ở Khánh Hòa, 2 phi công hy sinh

Máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa, 2 phi công hy sinh

Máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa, 2 phi công hy sinh

Máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa, 2 phi công tử nạn

Máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa, 2 phi công tử nạn

Rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa

Rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa