Havaz hỗ trợ khách hàng trễ chuyến bay

Havaz hỗ trợ khách hàng trễ chuyến bay

Ngày 10/7, thông tin từ Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân cho biết Công ty đã làm thủ tục hỗ...