Hết bệnh tim đến ung thư, bé trai đau đớn vật vã

Hết bệnh tim đến ung thư, bé trai đau đớn vật vã

Nhìn cậu con trai thoát được căn bệnh tim thủng lỗ bẩm sinh chị mừng muốn rớt nước mắt. Ở trong hoàn cảnh...