Cứu sống 6 người từ nguồn tạng của 2 người đàn ông

Cứu sống 6 người từ nguồn tạng của 2 người đàn ông

2 người ngưng tim tặng lại sự sống cho 6 người khác

2 người ngưng tim tặng lại sự sống cho 6 người khác

Hai người đàn ông nhân hậu hiến tạng cứu sống 6 người

Hai người đàn ông nhân hậu hiến tạng cứu sống 6 người

Anh tài xế và lão nông nhân hậu hiến tạng giúp 6 người

Anh tài xế và lão nông nhân hậu hiến tạng giúp 6 người

Cảm động hai người đàn ông hiến tạng cứu người trước lúc 'ra đi'

Cảm động hai người đàn ông hiến tạng cứu người trước lúc 'ra đi'

Chị gái thuyết phục gia đình hiến tạng em trai cứu người bệnh hiểm nghèo

Chị gái thuyết phục gia đình hiến tạng em trai cứu người bệnh hiểm nghèo

Vì sao bác sĩ phải quan tâm đến tiền khi ghép tạng cho bệnh nhân?

Vì sao bác sĩ phải quan tâm đến tiền khi ghép tạng cho bệnh nhân?