Hàn Quốc mở rộng M&A sang tiêu dùng nhanh, dược phẩm

Hàn Quốc mở rộng M&A sang tiêu dùng nhanh, dược phẩm

SK Group chi hơn 660 tỷ để trở thành cổ đông lớn nhất tại Dược phẩm Imexpharm

SK Group chi hơn 660 tỷ để trở thành cổ đông lớn nhất tại Dược phẩm Imexpharm

Sau khi rót 1,5 tỷ USD vào Masan và Vingroup, SK Group tiếp tục mua gần 25% cổ phần Imexpharm

Sau khi rót 1,5 tỷ USD vào Masan và Vingroup, SK Group tiếp tục mua gần 25% cổ phần Imexpharm

Dược phẩm Imexpharm báo lãi tăng 13% lên hơn 41 tỷ đồng trong quý 1

Dược phẩm Imexpharm báo lãi tăng 13% lên hơn 41 tỷ đồng trong quý 1

Cổ phiếu dược, y tế tăng kịch trần trong 'bão' dịch virus corona

Cổ phiếu dược, y tế tăng kịch trần trong 'bão' dịch virus corona

Hàng loạt cổ phiếu hãng dược phẩm, y tế tăng kịch trần

Hàng loạt cổ phiếu hãng dược phẩm, y tế tăng kịch trần

Dược phẩm Imexpharm (IMP) đặt kế hoạch lợi nhuận 220 tỷ đồng, tăng 14%

Dược phẩm Imexpharm (IMP) đặt mục tiêu năm 2019 tăng trưởng 10 - 15%