Trường Đại học Kinh tế Nghệ An khai giảng năm học 2018 - 2019

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An khai giảng năm học 2018 - 2019

Người đàn ông vô tình cầm bọc thuốc nổ vào nhà

Người đàn ông vô tình cầm bọc thuốc nổ vào nhà

Nghệ An: Hoảng hồn phát hiện quả mìn đang bốc khói dưới gầm ô tô

Nghệ An: Hoảng hồn phát hiện quả mìn đang bốc khói dưới gầm ô tô

Tá hỏa phát hiện mìn dưới gầm xe hơi

Tá hỏa phát hiện mìn dưới gầm xe hơi

Hoảng hồn phát hiện quả mìn sắp nổ dưới gầm ô tô

Hoảng hồn phát hiện quả mìn sắp nổ dưới gầm ô tô

Tài xế liều lấy thân khống chế quả mìn cài dưới xe

Tài xế liều lấy thân khống chế quả mìn cài dưới xe

Mìn bốc khói dưới gầm xe, người đàn ông giật phắt dây cháy chậm

Mìn bốc khói dưới gầm xe, người đàn ông giật phắt dây cháy chậm

Hoảng hốt phát hiện vật nghi mìn đang cháy dưới gầm xe ôtô

Hoảng hốt phát hiện vật nghi mìn đang cháy dưới gầm xe ôtô

Tá hỏa phát hiện quả mìn được cài dưới gầm ô tô nhà mình

Tá hỏa phát hiện quả mìn được cài dưới gầm ô tô nhà mình

Phát hiện quả mìn có dây cháy chậm đang cháy dưới gầm xe ô tô

Phát hiện quả mìn có dây cháy chậm đang cháy dưới gầm xe ô tô

Hoảng hốt phát hiện mìn dưới gầm xe hơi

Hoảng hốt phát hiện mìn dưới gầm xe hơi

Nghệ An: Phát hiện quả mìn sắp phát nổ dưới gầm ô tô

Nghệ An: Phát hiện quả mìn sắp phát nổ dưới gầm ô tô

Nghệ An: Phát hiện một quả mìn sắp phát nổ dưới gầm xe ô tô

Nghệ An: Phát hiện một quả mìn sắp phát nổ dưới gầm xe ô tô

Hoảng hồn phát hiện quả mìn nặng 0,2kg dưới gầm xe ô tô

Hoảng hồn phát hiện quả mìn nặng 0,2kg dưới gầm xe ô tô

Đi lấy ôtô, phát hiện mìn đang cháy dây kích nổ dưới gầm xe

Đi lấy ôtô, phát hiện mìn đang cháy dây kích nổ dưới gầm xe

Nghệ An: Bất ngờ phát hiện một quả mìn sắp phát nổ dưới gầm xe ô tô

Nghệ An: Bất ngờ phát hiện một quả mìn sắp phát nổ dưới gầm xe ô tô

Phát hiện vật lạ nghi là mìn chuẩn bị phát nổ dưới gầm ô tô

Phát hiện vật lạ nghi là mìn chuẩn bị phát nổ dưới gầm ô tô