Tiền mất, tật mang vì làm đẹp 'siêu tốc'

Tiền mất, tật mang vì làm đẹp 'siêu tốc'

Mù quáng làm đẹp, chị em lĩnh hậu quả

Mù quáng làm đẹp, chị em lĩnh hậu quả

Trắng da nhờ thuốc - đâu có dễ thế?!

Trắng da nhờ thuốc - đâu có dễ thế?!

Tẩy trắng da và những mối nguy hiểm khôn lường

Tẩy trắng da và những mối nguy hiểm khôn lường

Đến spa truyền trắng, cô gái nhập viện cấp cứu trong đêm

Đến spa truyền trắng, cô gái nhập viện cấp cứu trong đêm

Ẩn họa chết người từ tiêm thuốc làm trắng da cấp tốc

Ẩn họa chết người từ tiêm thuốc làm trắng da cấp tốc

Đừng đùa khi tiêm thuốc làm trắng da

Đừng đùa khi tiêm thuốc làm trắng da

Hà Nội: Suýt chết sau khi tiêm thuốc trắng da làm đẹp tại thẩm mỹ viện

Hà Nội: Suýt chết sau khi tiêm thuốc trắng da làm đẹp tại thẩm mỹ viện

Sốc phản vệ sau truyền thuốc trắng da, một phụ nữ nguy kịch

Sốc phản vệ sau truyền thuốc trắng da, một phụ nữ nguy kịch

Suýt chết sau tiêm thuốc làm trắng da

Suýt chết sau tiêm thuốc làm trắng da

Hà Nội: Tiêm thuốc làm trắng da, một phụ nữ suýt tử vong

Hà Nội: Tiêm thuốc làm trắng da, một phụ nữ suýt tử vong

Một phụ nữ suýt chết sau khi tiêm trắng da ở thẩm mỹ viện

Một phụ nữ suýt chết sau khi tiêm trắng da ở thẩm mỹ viện

Hà Nội: Tiêm thuốc trắng da tại thẩm mỹ viện, một phụ nữ nguy kịch

Hà Nội: Tiêm thuốc trắng da tại thẩm mỹ viện, một phụ nữ nguy kịch

Tiêm thuốc làm trắng da, cô gái Hà Nội vào viện cấp cứu

Tiêm thuốc làm trắng da, cô gái Hà Nội vào viện cấp cứu

Sốc phản vệ suýt chết sau khi tiêm thuốc trắng da

Sốc phản vệ suýt chết sau khi tiêm thuốc trắng da

Sau tiêm thuốc làm trắng da, một phụ nữ bị sốc phản vệ suýt tử vong

Sau tiêm thuốc làm trắng da, một phụ nữ bị sốc phản vệ suýt tử vong

Một phụ nữ sốc phản vệ sau tiêm thuốc làm trắng da

Một phụ nữ sốc phản vệ sau tiêm thuốc làm trắng da