Cần xem xét thấu đáo quyền lợi chính đáng của người dân bị thu hồi đất

Cần xem xét thấu đáo quyền lợi chính đáng của người dân bị thu hồi đất

Clip biển lửa 'nuốt chửng' nhà hàng nổi trên sông

Clip biển lửa 'nuốt chửng' nhà hàng nổi trên sông

Điều tra nguyên nhân cháy 'nhà hàng nổi' trên sông Lô

Điều tra nguyên nhân cháy 'nhà hàng nổi' trên sông Lô

Cận cảnh biển lửa 'nuốt chửng' nhà hàng nổi trên sông ở Tuyên Quang khiến nhiều người hãi hùng

Clip: Quán thuyền chài bị ngọn lửa 'nuốt gọn', cột khói bốc cao hàng chục mét

Clip: Quán thuyền chài bị ngọn lửa 'nuốt gọn', cột khói bốc cao hàng chục mét

Clip - Lửa bao trùm thiêu rụi quán thuyền chài trên Sông Lô

Clip - Lửa bao trùm thiêu rụi quán thuyền chài trên Sông Lô

Cháy khủng khiếp thiêu rụi nhà hàng nổi trên sông Lô ở Tuyên Quang

Hỏa hoạn thiêu rụi nhà hàng nổi trên sông Lô ở Tuyên Quang

Tuyên Quang: Quán thuyền chài cháy ngùn ngụt đúng mùng 6 Tết

Nhà hàng nổi bốc cháy ngùn ngụt, cột khói đen kịt mặt sông Lô