Đơn vị bảo vệ môi trường gây ra nạn... giặc ruồi (!)

Đơn vị bảo vệ môi trường gây ra nạn... giặc ruồi (!)

Sau 'mắc màn ăn cơm', dân tập trung ngăn xe chở rác

Sau 'mắc màn ăn cơm', dân tập trung ngăn xe chở rác

Hà Tĩnh: Dân cạnh bãi rác phải mắc màn ăn cơm

Hà Tĩnh: Dân cạnh bãi rác phải mắc màn ăn cơm

Dân chặn xe chở rác vào bãi vì mùi hôi thối

Dân chặn xe chở rác vào bãi vì mùi hôi thối

Hà Tĩnh: 'Dậy sóng' ở vùng đất người dân phải mắc màn ăn cơm

Hà Tĩnh: 'Dậy sóng' ở vùng đất người dân phải mắc màn ăn cơm

Hà Tĩnh: Khốn khổ vì bãi rác ô nhiễm, dân ra đường chặn xe chở rác

Hà Tĩnh: Khốn khổ vì bãi rác ô nhiễm, dân ra đường chặn xe chở rác

Người dân ra đường chặn xe chở rác vì bãi rác gây ô nhiễm

Người dân ra đường chặn xe chở rác vì bãi rác gây ô nhiễm