Sắm ô tô để đi... trộm chó

Sắm ô tô để đi... trộm chó

Đầu tư xe hơi đắt tiền để đi trộm chó

Đầu tư xe hơi đắt tiền để đi trộm chó

Nhóm thanh niên sắm ô tô, găm súng bắn điện bên người đi trộm chó

Nhóm thanh niên sắm ô tô, găm súng bắn điện bên người đi trộm chó

Sắm ô tô rồi hành nghề trộm chó suốt 3 năm

Sắm ô tô rồi hành nghề trộm chó suốt 3 năm

Triệt xóa ổ nhóm dùng ô tô, súng kích điện trộm chó liên huyện tại Hà Tĩnh

Triệt xóa ổ nhóm dùng ô tô, súng kích điện trộm chó liên huyện tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Khởi tố nhóm 'cẩu tặc'

Hà Tĩnh: Khởi tố nhóm 'cẩu tặc'

Triệt xóa ổ nhóm sắm ô tô để đi câu trộm chó

Triệt xóa ổ nhóm sắm ô tô để đi câu trộm chó

Bắt 4 đối tượng có 'thâm niên' ăn trộm chó làng

Bắt 4 đối tượng có 'thâm niên' ăn trộm chó làng

Hà Tĩnh: Sắm ô tô để trộm chó

Hà Tĩnh: Sắm ô tô để trộm chó

Khởi tố 4 đối tượng 'thâm niên' hành nghề trộm chó

Khởi tố 4 đối tượng 'thâm niên' hành nghề trộm chó