Bố 70 tuổi mòn mỏi tìm cha mẹ đẻ cho con trai nuôi

Bố 70 tuổi mòn mỏi tìm cha mẹ đẻ cho con trai nuôi

Dù đã 25 năm trôi qua, người con trai mà ông Chuốt nhận nuôi đã lớn khôn và sắp lập gia đình riêng, nhưng...