Huế: Tìm chủ sở hữu 'tàu ma' trôi dạt trên biển

Huế: Tìm chủ sở hữu 'tàu ma' trôi dạt trên biển

Tìm chủ 'tàu ma' trôi trên biển Thừa Thiên Huế

Tìm chủ 'tàu ma' trôi trên biển Thừa Thiên Huế

Một tàu vỏ sắt trôi dạt vào vùng biển Thừa Thiên - Huế

Một tàu vỏ sắt trôi dạt vào vùng biển Thừa Thiên - Huế

Ngư dân Huế phát hiện chiếc 'tàu ma' trôi dạt trên biển

Ngư dân Huế phát hiện chiếc 'tàu ma' trôi dạt trên biển

Huế: Ngư dân phát hiện 'tàu ma' mang chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Huế: Ngư dân phát hiện 'tàu ma' mang chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Ngư dân phát hiện tàu không người lái có chữ Trung Quốc 'lạc trôi' trên biển

Ngư dân phát hiện tàu không người lái có chữ Trung Quốc 'lạc trôi' trên biển

Phát hiện tàu có chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Phát hiện tàu có chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Một tàu vỏ sắt vô chủ trôi dạt trên vùng biển Thừa Thiên - Huế

Một tàu vỏ sắt vô chủ trôi dạt trên vùng biển Thừa Thiên - Huế

Tàu 'ma' trôi dạt trên biển Thừa Thiên- Huế

Tàu 'ma' trôi dạt trên biển Thừa Thiên- Huế

Phát hiện tàu không người, có chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Phát hiện tàu không người, có chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Xuất hiện 'tàu ma' không người trôi dạt trên biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Xuất hiện 'tàu ma' không người trôi dạt trên biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Phát hiện tàu không người có chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Phát hiện tàu không người có chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Phát hiện tàu vỏ sắt có chữ Trung Quốc trôi dạt trên vùng biển Thừa Thiên- Huế

Phát hiện tàu vỏ sắt có chữ Trung Quốc trôi dạt trên vùng biển Thừa Thiên- Huế

Phát hiện tàu sắt không người, chữ Trung Quốc... trôi dạt trên biển

Phát hiện tàu sắt không người, chữ Trung Quốc... trôi dạt trên biển

Phát hiện 'tàu ma' chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Phát hiện 'tàu ma' chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Phát hiện 'tàu ma' trôi dạt vào bờ biển Thuận An

Phát hiện 'tàu ma' trôi dạt vào bờ biển Thuận An

Một tàu có ghi chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Một tàu có ghi chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Phát hiện tàu 'ma' trôi gần cửa khẩu Thuận An

Phát hiện tàu 'ma' trôi gần cửa khẩu Thuận An

Phát hiện tàu sắt không người lái có chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Phát hiện tàu sắt không người lái có chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Điều tra làm rõ tàu vỏ sắt vô chủ trôi dạt trên biển

Điều tra làm rõ tàu vỏ sắt vô chủ trôi dạt trên biển

Phát hiện tàu có chữ nước ngoài không người trôi dạt trên biển

Phát hiện tàu có chữ nước ngoài không người trôi dạt trên biển

'Tàu ma' không người, có chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

'Tàu ma' không người, có chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Huế: Ngư dân phát hiện tàu 'ma' dạt vào vùng biển

Huế: Ngư dân phát hiện tàu 'ma' dạt vào vùng biển

Tàu 'ma' trôi dạt trên biển

Tàu 'ma' trôi dạt trên biển