Đã tìm thấy thi thể nạn nhân vụ chiếc xe máy nằm dưới vuông tôm

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân vụ chiếc xe máy nằm dưới vuông tôm

Thanh niên 'mất tích' khi đi nhận lương: Phát hiện thi thể nạn nhân

Thanh niên 'mất tích' khi đi nhận lương: Phát hiện thi thể nạn nhân

Cà Mau: Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới mương nước sau 3 ngày mất tích

Cà Mau: Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới mương nước sau 3 ngày mất tích

Làm rõ nguyên nhân anh làm công chết trên mương nước

Làm rõ nguyên nhân anh làm công chết trên mương nước

Phát hiện một thi thể dưới mương nước

Phát hiện một thi thể dưới mương nước

Đã tìm thấy chủ nhân chiếc xe máy hư hỏng nặng nằm dưới vuông tôm

Đã tìm thấy chủ nhân chiếc xe máy hư hỏng nặng nằm dưới vuông tôm

Tìm thấy thi thể thanh niên cách hiện trường xe máy bị ngã 500 mét

Tìm thấy thi thể thanh niên cách hiện trường xe máy bị ngã 500 mét

Phát hiện thi thể thanh niên cách hiện trường xe máy bị ngã 500m

Phát hiện thi thể thanh niên cách hiện trường xe máy bị ngã 500m

Nam thanh niên đi nhận tiền làm công mất tích, xe hư hỏng nặng

Nam thanh niên đi nhận tiền làm công mất tích, xe hư hỏng nặng

Chiếc xe máy nằm dưới vuông tôm, chủ nhân thì mất tích 'bí ẩn'

Chiếc xe máy nằm dưới vuông tôm, chủ nhân thì mất tích 'bí ẩn'

Cà Mau: Người bị mất tích, xe máy thì nằm dưới vuông tôm

Cà Mau: Người bị mất tích, xe máy thì nằm dưới vuông tôm