Mở tiệm cắt tóc gội đầu để bán ma túy

Mở tiệm cắt tóc gội đầu để bán ma túy

Ngọc và nhân viên tên Nguyễn Thị Hiền (quê Hà Tĩnh) khai buôn bán ma túy đá nhiều lần tại tiệm cắt tóc, gội...