Phủ sóng BHYT cho người nhiễm HIV

Phủ sóng BHYT cho người nhiễm HIV

Thêm cơ hội cho những người yếu thế

Thêm cơ hội cho những người yếu thế

89% bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV có Thẻ bảo hiểm y tế

89% bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV có Thẻ bảo hiểm y tế

Năm 2019, thanh toán thuốc ARV từ Quỹ Bảo hiểm y tế: Cơ hội cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS

Năm 2019, thanh toán thuốc ARV từ Quỹ Bảo hiểm y tế: Cơ hội cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS

Mở rộng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV

Mở rộng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV

89% bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV có thẻ bảo hiểm y tế

89% bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV có thẻ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế - sự sống còn của bệnh nhân nhiễm HIV

Bảo hiểm y tế - sự sống còn của bệnh nhân nhiễm HIV

83% người nhiễm HIV điều trị bằng thuốc ARV có bảo hiểm y tế

83% người nhiễm HIV điều trị bằng thuốc ARV có bảo hiểm y tế