Mâu thuẫn ra án mạng

Mâu thuẫn lúc uống rượu, dùng chày đánh chết đồng hương

Mâu thuẫn lúc uống rượu, dùng chày đánh chết đồng hương

Mâu thuẫn khi uống rượu, dùng chày đánh chết bạn nhậu

Mâu thuẫn khi uống rượu, dùng chày đánh chết bạn nhậu

Mâu thuẫn lúc nhậu, cầm chày đánh chết đồng hương

Mâu thuẫn lúc nhậu, cầm chày đánh chết đồng hương

Nhậu đêm, ngà ngà say, dùng chày đánh chết bạn

Nhậu đêm, ngà ngà say, dùng chày đánh chết bạn

Dùng chày đánh chết đồng hương tại quán nhậu ở Đà Nẵng

Dùng chày đánh chết đồng hương tại quán nhậu ở Đà Nẵng

Bắt khẩn cấp đối tượng dùng chày đánh chết đồng hương trong lúc nhậu

Bắt khẩn cấp đối tượng dùng chày đánh chết đồng hương trong lúc nhậu

Dùng chày đánh chết bạn nhậu

Dùng chày đánh chết bạn nhậu