Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích sau khi đi lấy tiền làm thuê

Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích sau khi đi lấy tiền làm thuê

Đi câu cá phát hiện thi thể nam thanh niên dưới mương

Đi câu cá phát hiện thi thể nam thanh niên dưới mương

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân vụ chiếc xe máy nằm dưới vuông tôm

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân vụ chiếc xe máy nằm dưới vuông tôm

Làm rõ nguyên nhân anh làm công chết trên mương nước

Làm rõ nguyên nhân anh làm công chết trên mương nước

Phát hiện một thi thể dưới mương nước

Phát hiện một thi thể dưới mương nước

Đã tìm thấy chủ nhân chiếc xe máy hư hỏng nặng nằm dưới vuông tôm

Đã tìm thấy chủ nhân chiếc xe máy hư hỏng nặng nằm dưới vuông tôm

Tìm thấy thi thể thanh niên cách hiện trường xe máy bị ngã 500 mét

Tìm thấy thi thể thanh niên cách hiện trường xe máy bị ngã 500 mét

Phát hiện thi thể thanh niên cách hiện trường xe máy bị ngã 500m

Phát hiện thi thể thanh niên cách hiện trường xe máy bị ngã 500m

Nam thanh niên 'mất tích bí ẩn' khi đi nhận lương

Nam thanh niên 'mất tích bí ẩn' khi đi nhận lương

Nam thanh niên đi nhận tiền làm công mất tích, xe hư hỏng nặng

Nam thanh niên đi nhận tiền làm công mất tích, xe hư hỏng nặng

Thanh niên ở Cà Mau 'mất tích' sau khi lấy tiền công làm thuê

Thanh niên ở Cà Mau 'mất tích' sau khi lấy tiền công làm thuê

Chiếc xe máy nằm dưới vuông tôm, chủ nhân thì mất tích 'bí ẩn'

Chiếc xe máy nằm dưới vuông tôm, chủ nhân thì mất tích 'bí ẩn'