Bài 1: Tán gia bại sản... vì 'tín dụng đen'

Bài 1: Tán gia bại sản... vì 'tín dụng đen'

Gần 50 điểm cho vay vốn kiểu 'tín dụng đen' ở Phú Quốc

Gần 50 điểm cho vay vốn kiểu 'tín dụng đen' ở Phú Quốc

Ngăn chặn 'tín dụng đen' vươn vòi ra đảo Phú Quốc

Ngăn chặn 'tín dụng đen' vươn vòi ra đảo Phú Quốc

Phê chuẩn khởi tố 4 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi

Phê chuẩn khởi tố 4 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi

Kiên Giang: Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng cho vay nặng lãi ở Phú Quốc

Kiên Giang: Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng cho vay nặng lãi ở Phú Quốc

Phú Quốc: Bắt tạm giam 3 đối tượng hoạt động 'tín dụng đen'

Phú Quốc: Bắt tạm giam 3 đối tượng hoạt động 'tín dụng đen'

Bắt 3 người phía Bắc vào Phú Quốc cho vay nặng lãi

Phú Quốc: Bắt ba người đàn ông cho vay nặng lãi

Phú Quốc: Bắt ba người đàn ông cho vay nặng lãi

Bắt nhóm cho vay nặng lãi ở Phú Quốc

Bắt nhóm cho vay nặng lãi ở Phú Quốc

Công an Phú Quốc 'hốt' 3 đối tượng cho vay nặng lãi

Công an Phú Quốc 'hốt' 3 đối tượng cho vay nặng lãi