Người đàn ông chết bất thường sau hai ngày mất tích

Người đàn ông chết bất thường sau hai ngày mất tích

Người đàn ông mất tích 2 ngày ở Huế được phát hiện đã tử vong

Người đàn ông mất tích 2 ngày ở Huế được phát hiện đã tử vong

Thừa Thiên Huế: Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông

Thừa Thiên Huế: Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông

Hoảng hốt phát hiện người đàn ông chết nổi trên sông

Hoảng hốt phát hiện người đàn ông chết nổi trên sông

Người dân tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy sau 2 ngày mất tích bí ẩn

Người dân tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy sau 2 ngày mất tích bí ẩn

Phát hiện thi thể đàn ông đang phân hủy nổi trên sông ở Huế

Phát hiện thi thể đàn ông đang phân hủy nổi trên sông ở Huế

Phát hiện thi thể người đàn ông trên sông sau hai ngày mất tích bí ẩn

Phát hiện thi thể người đàn ông trên sông sau hai ngày mất tích bí ẩn

Phát hiện thi thể người đàn ông sau 2 ngày mất tích

Phát hiện thi thể người đàn ông sau 2 ngày mất tích

Thừa Thiên Huế: Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông Phổ Lợi Hà.

Thừa Thiên Huế: Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông Phổ Lợi Hà.

Thi thể người đàn ông nổi trên sông sau 2 ngày mất tích

Thi thể người đàn ông nổi trên sông sau 2 ngày mất tích

Phát hiện người đàn ông tử vong trên sông sau 2 ngày mất tích bí ẩn

Phát hiện người đàn ông tử vong trên sông sau 2 ngày mất tích bí ẩn

Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy nổi trên sông

Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy nổi trên sông