Được trai trẻ chở về tận nhà, người đàn ông lấy súng 'nói chuyện'

Được trai trẻ chở về tận nhà, người đàn ông lấy súng 'nói chuyện'

Cho rằng đàn em nhỏ tuổi mà 'láo', lấy súng quân dụng dọa bắn bạn nhậu

Cho rằng đàn em nhỏ tuổi mà 'láo', lấy súng quân dụng dọa bắn bạn nhậu

Hà Tĩnh: Cho rằng bạn nhậu hỗn láo, mang súng tiểu liên ra dọa bắn

Hà Tĩnh: Cho rằng bạn nhậu hỗn láo, mang súng tiểu liên ra dọa bắn

Bị bạn nhậu dùng súng đe dọa, người đàn ông nhanh trí khống chế thành công

Bị bạn nhậu dùng súng đe dọa, người đàn ông nhanh trí khống chế thành công

Cho rằng hỗn láo, xách súng tiểu liên ra uy hiếp bạn nhậu ít tuổi

Cho rằng hỗn láo, xách súng tiểu liên ra uy hiếp bạn nhậu ít tuổi

Người đàn ông quật ngã bạn nhậu khi bị dí súng tiểu liên vào người

Người đàn ông quật ngã bạn nhậu khi bị dí súng tiểu liên vào người

Hà Tĩnh: Mang súng tiểu liên dọa bắn hàng xóm sau chầu nhậu

Hà Tĩnh: Mang súng tiểu liên dọa bắn hàng xóm sau chầu nhậu

Làm rõ vụ người đàn ông vác súng ra dằn mặt hàng xóm

Làm rõ vụ người đàn ông vác súng ra dằn mặt hàng xóm