Phải kỷ luật nặng vụ nhân viên y tế chủ quan, bệnh nhân bị rắn cắn chết oan

Phải kỷ luật nặng vụ nhân viên y tế chủ quan, bệnh nhân bị rắn cắn chết oan

Công an vào cuộc vụ bác sĩ tắc trách khiến bệnh nhân bị rắn cắn tử vong

Công an vào cuộc vụ bác sĩ tắc trách khiến bệnh nhân bị rắn cắn tử vong

Nhiều sai sót của bác sĩ trong vụ bệnh nhân chết sau khi rắn cắn

Nhiều sai sót của bác sĩ trong vụ bệnh nhân chết sau khi rắn cắn

Kỷ luật bác sĩ và điều dưỡng vụ để nạn nhân tử vong do rắn cắn ở Sóc Trăng

Kỷ luật bác sĩ và điều dưỡng vụ để nạn nhân tử vong do rắn cắn ở Sóc Trăng

Gia đình người bị rắn cắn tử vong tố bác sĩ tắc trách: Kỷ luật ê kíp bác sĩ, điều dưỡng trực

Gia đình người bị rắn cắn tử vong tố bác sĩ tắc trách: Kỷ luật ê kíp bác sĩ, điều dưỡng trực

Vụ bệnh nhân bị rắn cắn tử vong: Kỷ luật bác sĩ và 4 điều dưỡng

Vụ bệnh nhân bị rắn cắn tử vong: Kỷ luật bác sĩ và 4 điều dưỡng

Bệnh nhân chết vì rắn cắn: Kiểm điểm bác sĩ và 4 điều dưỡng

Bệnh nhân chết vì rắn cắn: Kiểm điểm bác sĩ và 4 điều dưỡng

Gia đình người bị rắn cắn tử vong tố bác sĩ tắc trách: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ

Gia đình người bị rắn cắn tử vong tố bác sĩ tắc trách: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ việc bệnh nhân bị rắn cắn tử vong có phải do bác sĩ tắc trách

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ việc bệnh nhân bị rắn cắn tử vong có phải do bác sĩ tắc trách

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ thông tin bệnh nhân bị rắn cắn tử vong do bác sĩ tắc trách

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ thông tin bệnh nhân bị rắn cắn tử vong do bác sĩ tắc trách

Bác sĩ không tin bị rắn cắn, không điều trị khiến bệnh nhân tử vong?

Bác sĩ không tin bị rắn cắn, không điều trị khiến bệnh nhân tử vong?

Gia đình bệnh nhân bị rắn cắn tử vong tố bác sĩ tắc trách

Gia đình bệnh nhân bị rắn cắn tử vong tố bác sĩ tắc trách

Bệnh nhân bị rắn cắn tử vong, gia đình tố bác sĩ tắc trách

Bệnh nhân bị rắn cắn tử vong, gia đình tố bác sĩ tắc trách

Nhân viên y tế chủ quan, bệnh nhân bị rắn cắn chết oan

Nhân viên y tế chủ quan, bệnh nhân bị rắn cắn chết oan

Bác sĩ bị tố tắc trách khiến bệnh nhân thiệt mạng

Bác sĩ bị tố tắc trách khiến bệnh nhân thiệt mạng