Cứu hơn ngàn con heo trong lũ dữ

Cứu hơn ngàn con heo trong lũ dữ

'Chết lặng' nhìn đàn lợn vật lộn trong lũ

'Chết lặng' nhìn đàn lợn vật lộn trong lũ

Thanh Hóa: Nhiều huyện miền núi bị cô lập do mưa lũ

Thanh Hóa: Nhiều huyện miền núi bị cô lập do mưa lũ

Thanh Hóa: Hàng chục người dân chạy sơ tán hơn 1.000 con lợn trong lũ

Thanh Hóa: Hàng chục người dân chạy sơ tán hơn 1.000 con lợn trong lũ

Hàng trăm nhà ven sông Mã bị nhấn chìm

Hàng trăm nhà ven sông Mã bị nhấn chìm

Hàng trăm người 'giải cứu' đàn lợn thoát khỏi nước lũ ở Thanh Hóa

Hàng trăm người 'giải cứu' đàn lợn thoát khỏi nước lũ ở Thanh Hóa

Video: Cứu hàng nghìn con lợn bì bõm trong cơn lũ

Video: Cứu hàng nghìn con lợn bì bõm trong cơn lũ

Thanh Hóa: Cứu hàng nghìn con lợn bơi trong nước lũ

Thanh Hóa: Cứu hàng nghìn con lợn bơi trong nước lũ

Đứng tim nhìn đàn lợn hơn ngàn con vật lộn trong nước lũ

Đứng tim nhìn đàn lợn hơn ngàn con vật lộn trong nước lũ

Thanh Hóa: Nước nhấn chìm trang trại, hàng nghìn con lợn bơi trong dòng lũ

Thanh Hóa: Nước nhấn chìm trang trại, hàng nghìn con lợn bơi trong dòng lũ

Thức trắng đêm cứu hàng nghìn con lợn bị ngập trong nước lũ

Thức trắng đêm cứu hàng nghìn con lợn bị ngập trong nước lũ

Trang trại bị ngập, hàng nghìn con lợn bơi trong nước lũ ở Thanh Hóa

Trang trại bị ngập, hàng nghìn con lợn bơi trong nước lũ ở Thanh Hóa

Thanh Hóa: Lũ lên nhanh, chủ trại cuống cuồng 'sơ tán'1.000 con lợn

Thanh Hóa: Lũ lên nhanh, chủ trại cuống cuồng 'sơ tán'1.000 con lợn

Thanh Hóa: Thức trắng đêm cứu hàng nghìn con lợn bị ngập trong nước lũ

Thanh Hóa: Thức trắng đêm cứu hàng nghìn con lợn bị ngập trong nước lũ

Người dân vật lộn trong nước lũ cứu đàn lợn hơn 1.000 con

Người dân vật lộn trong nước lũ cứu đàn lợn hơn 1.000 con

Lũ lên nhanh chóng mặt, cuống cuồng bê ti vi, tủ lạnh tháo chạy

Lũ lên nhanh chóng mặt, cuống cuồng bê ti vi, tủ lạnh tháo chạy