Ai thay thế ông Nguyễn Đức Hưởng ngồi ghế Chủ tịch LienVietPostBank?

Ai thay thế ông Nguyễn Đức Hưởng ngồi ghế Chủ tịch LienVietPostBank?

LienVietPostBank ra mắt 'thuyền trưởng' mới

LienVietPostBank ra mắt 'thuyền trưởng' mới

Nhà đầu tư nước ngoài mua LienVietPostBank với giá 30.000 đồng/cổ phần

Nhà đầu tư nước ngoài mua LienVietPostBank với giá 30.000 đồng/cổ phần

Ông Nguyễn Đình Thắng trở thành tân Chủ tịch LienVietPostBank

Ông Nguyễn Đình Thắng trở thành tân Chủ tịch LienVietPostBank

LienVietPostBank thay thế vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị

LienVietPostBank thay thế vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị

LienVietPostBank bầu hội đồng quản trị mới, tăng vốn điều lệ

LienVietPostBank bầu hội đồng quản trị mới, tăng vốn điều lệ

'Ghế nóng' LienVietPostBank thay ông Nguyễn Đức Hưởng đã có chủ

'Ghế nóng' LienVietPostBank thay ông Nguyễn Đức Hưởng đã có chủ

Ông Nguyễn Đức Hưởng tạm biệt LienVietPostBank sau 10 năm gắn bó

Ông Nguyễn Đức Hưởng tạm biệt LienVietPostBank sau 10 năm gắn bó

'Cha đẻ' của Ví Việt trở thành tân Chủ tịch LienVietPostBank

'Cha đẻ' của Ví Việt trở thành tân Chủ tịch LienVietPostBank

ĐHĐCĐ LienVietPostBank: Ông Nguyễn Đức Hưởng bác tin đồn bán hết cổ phần

ĐHĐCĐ LienVietPostBank: Ông Nguyễn Đức Hưởng bác tin đồn bán hết cổ phần

Chân dung Tân chủ tịch LienVietPostBank

Chân dung Tân chủ tịch LienVietPostBank

Ẩn số 'ghế nóng' LienVietPostBank thay Chủ tịch Nguyễn Đức Hưởng

Ẩn số 'ghế nóng' LienVietPostBank thay Chủ tịch Nguyễn Đức Hưởng

Biến động 'ghế nóng' của LienVietPostBank

Biến động 'ghế nóng' của LienVietPostBank

Ai sẽ thay ông Nguyễn Đức Hưởng ngồi 'ghế nóng' LienVietPostBank?

Ai sẽ thay ông Nguyễn Đức Hưởng ngồi 'ghế nóng' LienVietPostBank?

Ai sẽ thay ông Nguyễn Đức Hưởng ngồi 'ghế nóng' LienVietPostBank?

Ai sẽ thay ông Nguyễn Đức Hưởng ngồi 'ghế nóng' LienVietPostBank?

LienVietPostBank sắp có Chủ tịch HĐQT mới thay ông Nguyễn Đức Hưởng

LienVietPostBank sắp có Chủ tịch HĐQT mới thay ông Nguyễn Đức Hưởng

Ông Nguyễn Đức Hưởng không được đề cử làm 'sếp' mới

Ông Nguyễn Đức Hưởng không được đề cử làm 'sếp' mới