Danh thắng Ngũ Hành Sơn mở cửa trở lại

Danh thắng Ngũ Hành Sơn mở cửa trở lại

Theo thông tin từ UBND tỉnh Đà Nẵng, từ ngày 21/9/2020, Di tích Quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn...
Đà Nẵng: Danh thắng Ngũ Hành Sơn chính thức nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Đà Nẵng: Danh thắng Ngũ Hành Sơn chính thức nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Đà Nẵng: Ngũ Hành Sơn đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

Đà Nẵng: Ngũ Hành Sơn đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

Danh thắng Ngũ Hành Sơn chính thức trở thành Di tích quốc gia đặc biệt

Danh thắng Ngũ Hành Sơn chính thức trở thành Di tích quốc gia đặc biệt

Danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) trở thành di tích quốc gia đặc biệt

Danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) trở thành di tích quốc gia đặc biệt

Danh thắng Ngũ Hành Sơn đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Danh thắng Ngũ Hành Sơn đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Danh thắng Ngũ Hành Sơn - Tuyệt tác cảnh quan thiên nhiên 'sơn kỳ thủy tú'

Du khách Pháp 'mở hàng' Di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn năm 2019

Danh thắng Ngũ Hành Sơn được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia đặc biệt

Danh thắng Ngũ Hành Sơn là di tích cấp quốc gia đặc biệt

Thủ tướng xếp hạng di tích cấp Quốc gia cho danh thắng Ngũ Hành Sơn

Danh thắng Ngũ Hành Sơn trở thành di tích quốc gia đặc biệt

Ngũ Hành Sơn được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt

Ngũ Hành Sơn trở thành di tích cấp quốc gia đặc biệt