Đắk Lắk: Các cơ quan vào cuộc việc cô giáo đánh học sinh

Đắk Lắk: Các cơ quan vào cuộc việc cô giáo đánh học sinh

Đắk Lắk: Cô giáo trần tình vụ đánh tím mông học trò

Đắk Lắk: Cô giáo trần tình vụ đánh tím mông học trò

Lý do cô giáo đánh học sinh lớp 4 tím mông

Lý do cô giáo đánh học sinh lớp 4 tím mông

Cô giáo đánh học sinh lớp 4 tím mông vì không biết viết

Cô giáo đánh học sinh lớp 4 tím mông vì không biết viết

Đắk Lắk: Không làm được bài tập, một học sinh tiểu học bị cô giáo đánh tím mông

Đắk Lắk: Không làm được bài tập, một học sinh tiểu học bị cô giáo đánh tím mông

Cô giáo ở Đắk Lắk đánh học sinh lớp 4 bầm tím người: Phòng Giáo dục và Đào tạo lên tiếng

Cô giáo ở Đắk Lắk đánh học sinh lớp 4 bầm tím người: Phòng Giáo dục và Đào tạo lên tiếng

Đắk Lắk: Không làm được bài tập, nữ sinh bị cô giáo đánh bầm tím mông

Đắk Lắk: Không làm được bài tập, nữ sinh bị cô giáo đánh bầm tím mông

Cô giáo đánh bầm mông học sinh lớp 4 vì không làm được bài tập

Cô giáo đánh bầm mông học sinh lớp 4 vì không làm được bài tập

Đắk Lắk: Cô giáo đánh học sinh tím người vì không làm được bài

Đắk Lắk: Cô giáo đánh học sinh tím người vì không làm được bài

Cô giáo bị tố đánh bầm tím học sinh lớp 4

Cô giáo bị tố đánh bầm tím học sinh lớp 4