Liên tiếp phẫu thuật nội soi 3 trường hợp thủng ruột do nuốt tăm xỉa răng, xương cá

Liên tiếp phẫu thuật nội soi 3 trường hợp thủng ruột do nuốt tăm xỉa răng, xương cá

Thủng ruột do nuốt phải dị vật mà không biết

Thủng ruột do nuốt phải dị vật mà không biết

Nuốt dị vật, có thể mất mạng

Nuốt dị vật, có thể mất mạng

Bệnh nhân bị khối u bụng do nuốt phải tăm xỉa răng, xương cá

Bệnh nhân bị khối u bụng do nuốt phải tăm xỉa răng, xương cá

Hy hữu chiếc tăm tre chui vào ổ bụng, đâm thủng ruột

Hy hữu chiếc tăm tre chui vào ổ bụng, đâm thủng ruột

Ba bệnh nhân liên tiếp nhập viện vì hóc xương cá, tăm tre

Ba bệnh nhân liên tiếp nhập viện vì hóc xương cá, tăm tre

Tá hỏa không biết tăm, xương cá chui vào bụng lúc nào

Tá hỏa không biết tăm, xương cá chui vào bụng lúc nào

Ba người bị thủng ruột do nuốt tăm và xương cá

Ba người bị thủng ruột do nuốt tăm và xương cá

Ba bệnh nhân liên tiếp nhập viện vì tăm, xương cá đâm thủng ruột

Ba bệnh nhân liên tiếp nhập viện vì tăm, xương cá đâm thủng ruột

Nhiều người thủng ruột mà không biết

Nhiều người thủng ruột mà không biết

3 người bị thủng ruột do nuốt tăm xỉa răng, xương cá

3 người bị thủng ruột do nuốt tăm xỉa răng, xương cá

Nuốt xương cá, cụ ông 77 tuổi thủng ruột

Nuốt xương cá, cụ ông 77 tuổi thủng ruột