Kịp thời cấp cứu nhiều thuyền viên bị nạn trên biển

Kịp thời cấp cứu nhiều thuyền viên bị nạn trên biển

Đà Nẵng: Cấp cứu thuyền viên tàu cá bị nạn trên biển

Đà Nẵng: Cấp cứu thuyền viên tàu cá bị nạn trên biển

Kịp thời cấp cứu nạn nhân bị thương nặng trên biển

Kịp thời cấp cứu nạn nhân bị thương nặng trên biển

Kịp thời cứu ngư dân bị chấn thương cổ nặng

Kịp thời cứu ngư dân bị chấn thương cổ nặng

Cứu nạn thành công ngư dân bị thương nặng trên biển

Cứu nạn thành công ngư dân bị thương nặng trên biển

Vượt gần 90 hải lý cứu ngư dân Quảng Nam nguy kịch

Vượt gần 90 hải lý cứu ngư dân Quảng Nam nguy kịch

Cứu ngư dân 19 tuổi bị chấn thương cổ trên tàu vỏ thép

Cứu ngư dân 19 tuổi bị chấn thương cổ trên tàu vỏ thép

Cấp cứu khẩn cấp thuyền viên tàu cá bị thương nặng

Cấp cứu khẩn cấp thuyền viên tàu cá bị thương nặng

Cấp cứu kịp thời thuyền viên bị thương nặng ở cổ

Cấp cứu kịp thời thuyền viên bị thương nặng ở cổ

Kịp thời cấp cứu thuyền viên tàu cá bị nạn trên biển

Kịp thời cấp cứu thuyền viên tàu cá bị nạn trên biển

Đà Nẵng: Cấp cứu khẩn cấp thuyền viên bị thương nặng ở cổ

Đà Nẵng: Cấp cứu khẩn cấp thuyền viên bị thương nặng ở cổ

Kịp thời cứu ngư dân bị tai nạn trên biển

Kịp thời cứu ngư dân bị tai nạn trên biển