Công đoàn cơ sở cần chủ động tiếp cận thông tin từ báo ngành

Công đoàn cơ sở cần chủ động tiếp cận thông tin từ báo ngành

Báo Lao Động và LĐLĐ tỉnh Ninh Bình kí kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2023

Báo Lao Động và LĐLĐ tỉnh Ninh Bình kí kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2023

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Hội diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội CĐ lần thứ XV

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Hội diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội CĐ lần thứ XV

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Khai mạc Đại hội đại biểu CĐ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Khai mạc Đại hội đại biểu CĐ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Dâng hoa và dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Dâng hoa và dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Phát động Tháng công nhân và trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho CNLĐ

Phát động Tháng công nhân và trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho CNLĐ

LĐLĐ Ninh Bình: Ký quy chế phối hợp với CĐ Dầu khí Việt Nam

LĐLĐ Ninh Bình: Ký quy chế phối hợp với CĐ Dầu khí Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoa Lư (Ninh Bình): Tổ chức thành công Đại hội đại biểu CĐ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023

LĐLĐ huyện Hoa Lư (Ninh Bình): Tổ chức thành công Đại hội đại biểu CĐ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Tổ chức Hội nghị đánh giá phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2017

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Tổ chức Hội nghị đánh giá phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2017

CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023

CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023

LĐLĐ huyện Gia Viễn (Ninh Bình) tổ chức Đại hội đại biểu CĐ huyện lần thứ VIII

LĐLĐ huyện Gia Viễn (Ninh Bình) tổ chức Đại hội đại biểu CĐ huyện lần thứ VIII

LĐLĐ Ninh Bình: Biểu dương cán bộ công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp tiêu biểu

LĐLĐ Ninh Bình: Biểu dương cán bộ công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp tiêu biểu