Vì sao người dân bức xúc phản đối việc xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ ở TP Tam Điệp

Vì sao người dân bức xúc phản đối việc xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ ở TP Tam Điệp

Ninh Bình: Người dân dựng lều, đốt đuốc phản đối xây đài hóa thân

Ninh Bình: Người dân dựng lều, đốt đuốc phản đối xây đài hóa thân

Dân tới trụ sở, mong đối thoại với chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về xây đài hỏa táng

Dân tới trụ sở, mong đối thoại với chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về xây đài hỏa táng

Yêu cầu được gặp Chủ tịch tỉnh để phản đối dự án đài hóa thân hoàn vũ

Yêu cầu được gặp Chủ tịch tỉnh để phản đối dự án đài hóa thân hoàn vũ

Vụ người dân phản đối xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ ở Ninh Bình: Chủ đầu tư nói gì?

Vụ người dân phản đối xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ ở Ninh Bình: Chủ đầu tư nói gì?

Người dân phản đối xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ tại Ninh Bình đã giải tán

Người dân phản đối xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ tại Ninh Bình đã giải tán

Tiếp tục tuyên truyền để người dân đồng thuận xây đài hóa thân tại Tam Điệp

Tiếp tục tuyên truyền để người dân đồng thuận xây đài hóa thân tại Tam Điệp

Ninh Bình: Ai tiếp tay cho Doanh nghiệp Xuân Trường đục khoét tài nguyên?

Ninh Bình: Ai tiếp tay cho Doanh nghiệp Xuân Trường đục khoét tài nguyên?