Mưa lớn xe khách lật bên đường, 2 người nhập viện

Mưa lớn xe khách lật bên đường, 2 người nhập viện

Lật xe giường nằm, 2 người trọng thương

Lật xe giường nằm, 2 người trọng thương

Xe khách giường nằm lật như phim

Xe khách giường nằm lật như phim

Bình Phước: Lật xe giường nằm, 2 vợ chồng bị thương

Bình Phước: Lật xe giường nằm, 2 vợ chồng bị thương

Lật xe khách, 2 người bị thương

Lật xe khách, 2 người bị thương

Xe khách giường nằm lật nghiêng, 2 người bị thương

Xe khách giường nằm lật nghiêng, 2 người bị thương

Lật xe khách giường nằm, 2 vợ chồng trọng thương

Lật xe khách giường nằm, 2 vợ chồng trọng thương

Bình Phước: Lật xe khách, 2 người bị thương

Bình Phước: Lật xe khách, 2 người bị thương