Xây dựng, củng cố căn cứ địa trong khởi nghĩa giành chính quyền

Xây dựng, củng cố căn cứ địa trong khởi nghĩa giành chính quyền

Tổ chức, sử dụng lực lượng hiệp đồng tác chiến hiệu quả

Tổ chức, sử dụng lực lượng hiệp đồng tác chiến hiệu quả

Bước phát triển về nghệ thuật tác chiến chiến dịch

Bước phát triển về nghệ thuật tác chiến chiến dịch

Tổ chức và sử dụng lực lượng tác chiến linh hoạt

Tổ chức và sử dụng lực lượng tác chiến linh hoạt

Lập kho trên xe cơ động

Tổ chức, sử dụng lực lượng vận chuyển sáng tạo chi viện chiến lược

Tổ chức, sử dụng lực lượng vận chuyển sáng tạo chi viện chiến lược

Tạo ưu thế binh hỏa lực 'đánh chắc, tiến chắc'

Tạo ưu thế binh hỏa lực 'đánh chắc, tiến chắc'

Kết hợp chặt chẽ giữa tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng

Kết hợp chặt chẽ giữa tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng

20 năm ẩn mình của sát thủ có hình xăm con đại bàng

20 năm ẩn mình của sát thủ có hình xăm con đại bàng

Chủ động tổ chức, sử dụng lực lượng tác chiến linh hoạt

Chủ động tổ chức, sử dụng lực lượng tác chiến linh hoạt

Chủ động tổ chức lực lượng chặn địch

Chủ động tổ chức lực lượng chặn địch

Chủ động tổ chức lực lượng chặn địch

Chủ động tổ chức lực lượng chặn địch

Chuẩn bị kỹ, sử dụng lực lượng vũ trang hợp lý trong Tổng khởi nghĩa

Chuẩn bị kỹ, sử dụng lực lượng vũ trang hợp lý trong Tổng khởi nghĩa