'Cởi trói' ảnh nude nghệ thuật - sự đột phá trong nhận thức

'Cởi trói' ảnh nude nghệ thuật - sự đột phá trong nhận thức

Dán nhãn da thịt ​

Dán nhãn da thịt ​

Quanh chuyện… bikini!

Quanh chuyện… bikini!

Nhiếp ảnh gia Dũng Art chia sẻ về ảnh nude

Nhiếp ảnh gia Dũng Art chia sẻ về ảnh nude

Triển lãm ảnh khỏa thân: Không còn lấp ló?

Triển lãm ảnh khỏa thân: Không còn lấp ló?

Dũng Art: Đi tìm vẻ đẹp của quá khứ

Dũng Art: Đi tìm vẻ đẹp của quá khứ

Ngắm ảnh lưng trần áo yếm của Dzũng Art

Ngắm ảnh lưng trần áo yếm của Dzũng Art

Dzũng Art: Triển lãm 'Vườn xưa' nhớ 'Mùa nắng phai'

Dzũng Art: Triển lãm 'Vườn xưa' nhớ 'Mùa nắng phai'

Buông dần bút vẽ chuyển sang máy ảnh

Buông dần bút vẽ chuyển sang máy ảnh

Buông dần bút vẽ chuyển sang máy ảnh

Buông dần bút vẽ chuyển sang máy ảnh