Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng: 'Dĩ hòa vi quý có thể thành dĩ hòa vi phạm, dĩ hòa vi hiến là không được'

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng: 'Dĩ hòa vi quý có thể thành dĩ hòa vi phạm, dĩ hòa vi hiến là không được'

Nghị trường nảy lửa vì nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm

Nghị trường nảy lửa vì nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm

Tranh luận về nhà hát Thủ Thiêm

Tranh luận về nhà hát Thủ Thiêm

Lo ngại thông đồng, rút ruột dự án đầu tư công

Lo ngại thông đồng, rút ruột dự án đầu tư công

ĐBQH tranh luận nảy lửa nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm

ĐBQH tranh luận nảy lửa nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm

Xây Nhà hát Thủ Thiêm: Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tranh luận với đại biểu tại Nghị trường

Xây Nhà hát Thủ Thiêm: Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tranh luận với đại biểu tại Nghị trường

Tranh luận về Nhà hát Thủ Thiêm trên diễn đàn Quốc hội

Tranh luận về Nhà hát Thủ Thiêm trên diễn đàn Quốc hội

ĐBQH tranh luận nảy lửa việc xây dựng nhà hát Thủ Thiêm 1.500 tỷ

ĐBQH tranh luận nảy lửa việc xây dựng nhà hát Thủ Thiêm 1.500 tỷ

Xây nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm: Đại biểu QH đề nghị cương quyết dừng, 'không dĩ hòa vi quý'

Xây nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm: Đại biểu QH đề nghị cương quyết dừng, 'không dĩ hòa vi quý'

Đại biểu Quốc hội tranh luận xung quanh việc TP.HCM xây nhà hát 1.500 tỷ

Đại biểu Quốc hội tranh luận xung quanh việc TP.HCM xây nhà hát 1.500 tỷ

Đại biểu Quốc hội tranh luận về việc xây nhà hát Thủ Thiêm

Đại biểu Quốc hội tranh luận về việc xây nhà hát Thủ Thiêm

Xây nhà hát 1.500 tỷ: Không thể 'dĩ hòa vi quý'

Xây nhà hát 1.500 tỷ: Không thể 'dĩ hòa vi quý'