Vĩnh Phúc: Nhiều trụ sở bỏ hoang, lãng phí

Vĩnh Phúc: Nhiều trụ sở bỏ hoang, lãng phí

Thời gian qua, nhiều cơ quan Nhà nước tại Vĩnh Phúc sau khi xây dựng, di chuyển đến nơi làm việc mới đã...
Giải trình rõ trước cử tri Thanh Chương về 3 phương án giải quyết cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Giải trình rõ trước cử tri Thanh Chương về 3 phương án giải quyết cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Bốn chính sách người lao động được hưởng khi tinh giản biên chế dẫn đến mất việc làm

Bốn chính sách người lao động được hưởng khi tinh giản biên chế dẫn đến mất việc làm

Cử tri Đô Lương đề nghị xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất

Cử tri Đô Lương đề nghị xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất

Vì sao 154 nhân viên thú y Hà Nội bị chấm dứt hợp đồng lao động?

Vì sao 154 nhân viên thú y Hà Nội bị chấm dứt hợp đồng lao động?

Khẩn trương xây dựng Nghị định về chính quyền đô thị TP.HCM

Khẩn trương xây dựng Nghị định về chính quyền đô thị TP.HCM

Cử tri huyện Diễn Châu phản ánh bất cập trong thực hiện chính sách cán bộ cơ sở

Cử tri huyện Diễn Châu phản ánh bất cập trong thực hiện chính sách cán bộ cơ sở

KỊP THỜI GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

KỊP THỜI GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Vĩnh Phúc: Nhiều trụ sở 'ôm đất vàng' để hoang, cấp Trung ương xin giữ

Vĩnh Phúc: Nhiều trụ sở 'ôm đất vàng' để hoang, cấp Trung ương xin giữ

Ban Pháp chế HÐND thành phố họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết

Phương án sắp xếp phường ở TP.HCM

Phương án sắp xếp phường ở TP.HCM

Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội: Cần bao nhiêu công chức làm việc tại UBND phường?

Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội: Cần bao nhiêu công chức làm việc tại UBND phường?

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc: Chính sách phải gắn với nhu cầu cuộc sống hàng ngày của người dân

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc: Chính sách phải gắn với nhu cầu cuộc sống hàng ngày của người dân

Sáp nhập 3 quận thành thành phố Thủ Đức, dôi dư gần 400 cán bộ

Sáp nhập 3 quận thành thành phố Thủ Đức, dôi dư gần 400 cán bộ

Từ ngày 2-4/12/2020, diễn ra kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BẮC KẠN TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN NA RÌ

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BẮC KẠN TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN NA RÌ

TP Thủ Đức - mô hình mới đầu tiên của cả nước

TP Thủ Đức - mô hình mới đầu tiên của cả nước

Chính quyền đô thị sẽ bố trí bộ máy ra sao?

Chính quyền đô thị sẽ bố trí bộ máy ra sao?

Thanh Hóa: Gần 30 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ dôi dư sau sắp xếp

Thanh Hóa: Gần 30 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ dôi dư sau sắp xếp

Thành phố Thủ Đức sẽ dư 399 cán bộ, công chức

Thành phố Thủ Đức sẽ dư 399 cán bộ, công chức

Sắp xếp nhân sự hợp lý, hợp tình

Bộ trưởng Nội vụ: Đề nghị cho phép các địa phương sắp xếp về tổ chức biên chế không quá 5 năm sau sáp nhập

Bộ trưởng Nội vụ: Đề nghị cho phép các địa phương sắp xếp về tổ chức biên chế không quá 5 năm sau sáp nhập

'Liệu có tính phương án sáp nhập các tỉnh hay không?'

'Liệu có tính phương án sáp nhập các tỉnh hay không?'

Có sáp nhập cấp tỉnh sau khi hoàn tất nhập huyện, xã?

Có sáp nhập cấp tỉnh sau khi hoàn tất nhập huyện, xã?

Ai thuộc diện tinh giản biên chế năm 2021

Ai thuộc diện tinh giản biên chế năm 2021

Hội đồng thẩm định thông qua đề án thành lập TP Thủ Đức

Hội đồng thẩm định thông qua đề án thành lập TP Thủ Đức

Tinh, gọn để hoạt động hiệu quả

Tinh, gọn để hoạt động hiệu quả

Việc sắp xếp giảm số lượng cấp phó, cán bộ, công chức, viên chức dôi dư là vô cùng khó khăn!

Việc sắp xếp giảm số lượng cấp phó, cán bộ, công chức, viên chức dôi dư là vô cùng khó khăn!

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh kiến nghị tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh kiến nghị tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính

Đề nghị giãn tiến độ, thời gian thực hiện giảm số lượng cấp phó khi thực hiện sáp nhập

Đề nghị giãn tiến độ, thời gian thực hiện giảm số lượng cấp phó khi thực hiện sáp nhập

Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích

Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích

Thận trọng với mục tiêu tăng trưởng cao những năm tới

Thận trọng với mục tiêu tăng trưởng cao những năm tới

Thành lập TP Thủ Đức, phải sớm sắp xếp cán bộ dôi dư

Thành lập TP Thủ Đức, phải sớm sắp xếp cán bộ dôi dư

Sắp xếp cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập quận, phường: Xong trong năm 2021

Sắp xếp cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập quận, phường: Xong trong năm 2021

Cần quy hoạch hợp lý các dự án thủy điện, điện năng lượng mặt trời

Cần quy hoạch hợp lý các dự án thủy điện, điện năng lượng mặt trời

Chăm skincare đêm ngày nhưng lỗ chân lông vẫn to như hố thì chỉ bởi những nguyên nhân này thôi

Chăm skincare đêm ngày nhưng lỗ chân lông vẫn to như hố thì chỉ bởi những nguyên nhân này thôi

Số lượng công chức cấp xã được quy định thế nào?

Dự kiến bộ máy tổ chức, cán bộ TP. Thủ Đức

Dự kiến bộ máy tổ chức, cán bộ TP. Thủ Đức

TP.HCM giải quyết thế nào với số lao động dôi dư sau sáp nhập 3 quận?

TP.HCM giải quyết thế nào với số lao động dôi dư sau sáp nhập 3 quận?

Chính quyền đô thị tại TP HCM: Cần thiết và hợp lý

Chính quyền đô thị tại TP HCM: Cần thiết và hợp lý

Xây dựng phương án đấu giá đất dôi dư

Có bao nhiêu cán bộ, công chức cho thành phố Thủ Đức trong tương lai?

Có bao nhiêu cán bộ, công chức cho thành phố Thủ Đức trong tương lai?

Bộ máy nhân sự của thành phố Thủ Đức gồm bao nhiều người?

Bộ máy nhân sự của thành phố Thủ Đức gồm bao nhiều người?

Hé lộ việc sắp xếp nhân sự thành phố Thủ Đức

Hé lộ việc sắp xếp nhân sự thành phố Thủ Đức

Nhân sự dự kiến của TP Thủ Đức sẽ như thế nào?

Nhân sự dự kiến của TP Thủ Đức sẽ như thế nào?