Nhịp sống mới trên lòng hồ Sê San

Nhịp sống mới trên lòng hồ Sê San

Săn loài cá được ví như 'thủy quái râu dài' trên dòng Sê San

Săn loài cá được ví như 'thủy quái râu dài' trên dòng Sê San

Săn loài cá được ví như 'thủy quái râu dài' trên dòng Sê San

Săn loài cá được ví như 'thủy quái râu dài' trên dòng Sê San

Làm ngày không đủ, tranh thủ mỗi tối kiếm tiền triệu

Làm ngày không đủ, tranh thủ mỗi tối kiếm tiền triệu

Nghẹt thở đi săn 'quái ngư' dưới dòng Sê San

Nghẹt thở đi săn 'quái ngư' dưới dòng Sê San

Nghẹt thở vào cuộc đi săn bảo vật 'quái ngư' dưới dòng Sê San

Nghẹt thở vào cuộc đi săn bảo vật 'quái ngư' dưới dòng Sê San

'Cày xới' sông Sê San

'Cày xới' sông Sê San

Nghẹt thở vào mùa săn cá lăng dưới dòng Sê San

Nghẹt thở vào mùa săn cá lăng dưới dòng Sê San

Săn cá lăng trên dòng Sê San

Săn cá lăng trên dòng Sê San

Sau 10 năm lênh đênh, cư dân lòng hồ Sê San đã có đất làm nhà

Sau 10 năm lênh đênh, cư dân lòng hồ Sê San đã có đất làm nhà