Phạm Hương làm mất hình ảnh 'Hoa hậu Quốc dân' vì liên tục dính 'sạn'

Phạm Hương làm mất hình ảnh 'Hoa hậu Quốc dân' vì liên tục dính 'sạn'

Có vẻ vận đen đang đeo bám Phạm Hương khi chỉ trong 1 tháng, hoa hậu bị scandal gọi tên 3 lần

Có vẻ vận đen đang đeo bám Phạm Hương khi chỉ trong 1 tháng, hoa hậu bị scandal gọi tên 3 lần

Phạm Hương rạng rỡ trên bìa tạp chí danh giá của Pháp

Phạm Hương rạng rỡ trên bìa tạp chí danh giá của Pháp

Phạm Hương lên bìa tạp chí 'Dé Modé' của Ý

Phạm Hương lên bìa tạp chí 'Dé Modé' của Ý

Phạm Hương trên tạp chí danh tiếng Pháp: Sự thật là của Ấn Độ?

Phạm Hương trên tạp chí danh tiếng Pháp: Sự thật là của Ấn Độ?

Phạm Hương rạng rỡ trên bìa tạp chí danh giá của Pháp Dé Modé

Phạm Hương rạng rỡ trên bìa tạp chí danh giá của Pháp Dé Modé

Hoa hậu Phạm Hương xuất hiện lộng lẫy trên tạp chí Ý

Hoa hậu Phạm Hương xuất hiện lộng lẫy trên tạp chí Ý

Hoa hậu Phạm Hương được tạp chí quốc tế nổi tiếng phỏng vấn và khen ngợi

Hoa hậu Phạm Hương được tạp chí quốc tế nổi tiếng phỏng vấn và khen ngợi