Hàng nghìn người Mỹ tiễn đưa đoàn tàu thi hài cố tổng thống Bush 'cha'

Hàng nghìn người Mỹ tiễn đưa đoàn tàu thi hài cố tổng thống Bush 'cha'

Nước Mỹ trang trọng tiễn đưa cựu Tổng thống Bush 'cha'

Nước Mỹ trang trọng tiễn đưa cựu Tổng thống Bush 'cha'

Mỹ: Cựu Tổng thống Bush 'cha' qua đời ở tuổi 94

Mỹ: Cựu Tổng thống Bush 'cha' qua đời ở tuổi 94

Tổng thống Trump điều Air Force One đón linh cữu Bush 'cha'

Tổng thống Trump điều Air Force One đón linh cữu Bush 'cha'

20 bức ảnh ấn tượng về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng thống George H.W Bush

20 bức ảnh ấn tượng về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng thống George H.W Bush

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush qua đời ở tuổi 94: Sự nghiệp chính trị thăng trầm

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush qua đời ở tuổi 94: Sự nghiệp chính trị thăng trầm

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời cựu Tổng thống Bush 'cha'

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời cựu Tổng thống Bush 'cha'

Cựu tổng thống thứ 41 của Mỹ vừa qua đời

Cựu tổng thống thứ 41 của Mỹ vừa qua đời

Cựu Tổng thống Mỹ George Herbert Walker Bush qua đời ở tuổi 94

Cựu Tổng thống Mỹ George Herbert Walker Bush qua đời ở tuổi 94

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush và dấu ấn trong nhiệm kỳ

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush và dấu ấn trong nhiệm kỳ

Cựu Tổng thống Mỹ Bush Cha qua đời ở tuổi 94

Cựu Tổng thống Mỹ Bush Cha qua đời ở tuổi 94

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush qua đời ở tuổi 94

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush qua đời ở tuổi 94