NSND Lê Tiến Thọ: Sân khấu đang tìm cách để không bị quên lãng

NSND Lê Tiến Thọ: Sân khấu đang tìm cách để không bị quên lãng

Giới ảo thuật toàn quốc tranh tài

Giới ảo thuật toàn quốc tranh tài

Liên hoan Tuồng, Bài chòi, Dân ca kịch toàn quốc 2018

Liên hoan Tuồng, Bài chòi, Dân ca kịch toàn quốc 2018

Liên hoan tuồng, bài chòi và dân ca kịch 2018 diễn ra tại Quảng Ngãi

Liên hoan tuồng, bài chòi và dân ca kịch 2018 diễn ra tại Quảng Ngãi

Liên hoan Ảo thuật lần thứ 3 - 2018

Liên hoan Ảo thuật lần thứ 3 - 2018

Anh tài hội ngộ tại Liên hoan Ảo thuật toàn quốc 2018

Anh tài hội ngộ tại Liên hoan Ảo thuật toàn quốc 2018

Tổ chức 2 liên hoan nghệ thuật toàn quốc trong tháng 10

Tổ chức 2 liên hoan nghệ thuật toàn quốc trong tháng 10

Liên hoan Ảo thuật lần thứ 3 có gì mới?

Liên hoan Ảo thuật lần thứ 3 có gì mới?

99% tiết mục của các đơn vị tư nhân tham gia Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ 3

99% tiết mục của các đơn vị tư nhân tham gia Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ 3