Kỳ tích: Cụ ông Hải Phòng thoát 'án tử' ung thư 48 năm

Kỳ tích: Cụ ông Hải Phòng thoát 'án tử' ung thư 48 năm

Cụ ông 77 tuổi được chữa khỏi ung thư gần 50 năm

Cụ ông 77 tuổi được chữa khỏi ung thư gần 50 năm

Chưa từng gặp ở Việt Nam: Người đàn ông mắc ung thư 48 năm nay vẫn sống khỏe mạnh

Chưa từng gặp ở Việt Nam: Người đàn ông mắc ung thư 48 năm nay vẫn sống khỏe mạnh

Người đàn ông được chữa khỏi ung thư 48 năm trước kể về quá trình trị liệu

Người đàn ông được chữa khỏi ung thư 48 năm trước kể về quá trình trị liệu

Tập đoàn Vamed của Áo hợp tác, hỗ trợ xây dựng Bệnh viện K

Tập đoàn Vamed của Áo hợp tác, hỗ trợ xây dựng Bệnh viện K

70% Bệnh nhân ung thư vú được điều trị khỏi

Bệnh viện K tổ chức Lễ khánh thành tượng nhà khoa học Marie Sklodowska-Curie

Bệnh viện K tổ chức Lễ khánh thành tượng nhà khoa học Marie Sklodowska-Curie

Bệnh viện K khánh thành tượng nhà khoa học Marie Curie

Bệnh viện K khánh thành tượng nhà khoa học Marie Curie