Trao bằng khen cho 2 nữ gác chắn cứu cụ bà trước đoàn tàu

Trao bằng khen cho 2 nữ gác chắn cứu cụ bà trước đoàn tàu

Đề nghị khen thưởng xứng đáng 2 nhân viên cứu bà cụ thoát chết

Đề nghị khen thưởng xứng đáng 2 nhân viên cứu bà cụ thoát chết

Khen thưởng hai nữ nhân viên gác chắn cứu cụ bà thoát hiểm trong tích tắc

Khen thưởng hai nữ nhân viên gác chắn cứu cụ bà thoát hiểm trong tích tắc

Bộ trưởng Bộ GTVT khen ngợi 2 nữ công nhân gác chắn cứu cụ bà thoát chết

Bộ trưởng Bộ GTVT khen ngợi 2 nữ công nhân gác chắn cứu cụ bà thoát chết

Bộ trưởng GTVT gửi thư khen hai nữ nhân viên gác đường sắt dũng cảm

Bộ trưởng GTVT gửi thư khen hai nữ nhân viên gác đường sắt dũng cảm

Cứu sống bà cụ ngã trên đường ray, 2 nữ nhân viên gác tàu được tặng bằng khen

Cứu sống bà cụ ngã trên đường ray, 2 nữ nhân viên gác tàu được tặng bằng khen

Cố tình lách qua thanh chắn, cụ bà ngã trên đường ray lúc tàu đang lao tới

Chủ tịch đường sắt gửi thư khen, gọi 2 nữ nhân viên gác chắn cứu cụ bà thoát chết là người hùng

Hai nhân viên gác chắn cứu cụ bà suýt bị tàu đâm được khen là 'người hùng'