Xúc động Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2019 tại chùa Yên Tử

Xúc động Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2019 tại chùa Yên Tử

'Gieo hạt Bồ Đề lần 2' - Để mùa hè có ý nghĩa hơn

'Gieo hạt Bồ Đề lần 2' - Để mùa hè có ý nghĩa hơn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Ngày Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Ngày Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Quảng Ninh: Đại lễ tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Quảng Ninh: Đại lễ tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Tưởng niệm 710 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn