Clip 'Quái thú' chở ông Trump tới gặp Thủ tướng Lý Hiển Long

Clip 'Quái thú' chở ông Trump tới gặp Thủ tướng Lý Hiển Long

Lãnh đạo Kim Jong-un cảm ơn Thủ tướng Lý Hiển Long về tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều

Lãnh đạo Kim Jong-un cảm ơn Thủ tướng Lý Hiển Long về tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều

Thủ tướng và Phu nhân ngày đầu tiên thăm chính thức Singapore

Thủ tướng và Phu nhân ngày đầu tiên thăm chính thức Singapore

Việt Nam - Singapore tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh

Việt Nam - Singapore tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Thủ tướng Việt Nam và Singapore hội đàm

Thủ tướng Việt Nam và Singapore hội đàm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Singapore

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Singapore

Lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Singapore

Lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Singapore

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Singapore

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Singapore

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Singapore

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Singapore

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Singapore

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Singapore