Tổng thư ký LHQ đến Cuba

Tổng thư ký LHQ đến Cuba

Đồng chí Miguel Díaz-Canel được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba

Ông Miguel Diaz-Canel trở thành Chủ tịch Cuba

Ông Miguel Diaz-Canel trở thành Chủ tịch Cuba

Đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba

Đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba

Quốc hội Cuba đề cử ông Miguel Diaz-Canel vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước

Quốc hội Cuba đề cử ông Miguel Diaz-Canel vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước

Cuba trải qua bước chuyển giao quyền lực lịch sử

Cuba trải qua bước chuyển giao quyền lực lịch sử

Cuba trước bước ngoặt chuyển giao lịch sử

Cuba trước bước ngoặt chuyển giao lịch sử