Ngoài BossMen, những sản phẩm vi phạm nào khiến Cục ATTP 'bất lực' khi xử lý?

Ngoài BossMen, những sản phẩm vi phạm nào khiến Cục ATTP 'bất lực' khi xử lý?

Ngoài BossMen, gần đây Cục ATTP liên tiếp đưa ra khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng với quảng cáo TPBVSK...
Cảnh báo sản phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo lừa dối người tiêu dùng trên Tiki

Cảnh báo sản phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo lừa dối người tiêu dùng trên Tiki

Sản phẩm Vi- Cumax Nano Curcumin vi phạm quy định quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Sản phẩm Vi- Cumax Nano Curcumin vi phạm quy định quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Sản phẩm Vi-Cumax Nano Curcumin quảng cáo trên Tiki có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Sản phẩm Vi-Cumax Nano Curcumin quảng cáo trên Tiki có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Quảng cáo thực phẩm Vi-Cumax Nano Curcumin có dấu hiệu lừa dối

Quảng cáo thực phẩm Vi-Cumax Nano Curcumin có dấu hiệu lừa dối

Quảng cáo TPBVSK ViCumax Nano Curcumin bị cảnh báo vì sai phạm thế nào?

Quảng cáo TPBVSK ViCumax Nano Curcumin bị cảnh báo vì sai phạm thế nào?

Quảng cáo Vi-Cumax Nano Curcumin trên Tiki có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng