Khuyến khích học sinh sáng tạo

Khuyến khích học sinh sáng tạo

Sáng tạo công nghệ phải mang tính ứng dụng rộng rãi vào cuộc sống

Sáng tạo công nghệ phải mang tính ứng dụng rộng rãi vào cuộc sống

Cuộc thi Sáng chế 2018: Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày

Cuộc thi Sáng chế 2018: Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày

Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày

Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày

Công bố Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Công bố Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Cuộc thi sáng chế 2018: Đi tìm giải pháp kỹ thuật mới, ứng dụng cao

Cuộc thi sáng chế 2018: Đi tìm giải pháp kỹ thuật mới, ứng dụng cao

Cuộc thi sáng chế 2018: Cơ hội cho người yêu công nghệ

Cuộc thi sáng chế 2018: Cơ hội cho người yêu công nghệ

Công bố Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Công bố Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Công bố Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Công bố Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Thi Sáng chế: Vinh danh các giải pháp công nghệ cho cuộc sống

Thi Sáng chế: Vinh danh các giải pháp công nghệ cho cuộc sống