Lạc Thủy (Hòa Bình): Sân golf Đồng Tâm, 12 năm bỏ hoang

Lạc Thủy (Hòa Bình): Sân golf Đồng Tâm, 12 năm bỏ hoang

Ban đầu, từ 1 dự án xây dựng khu du lịch sinh thái kết hợp với nuôi trồng thủy sản, chỉ sau mấy năm, dự án...